Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

EZO — Company card

nazwa firmy EZO
pełna nazwa firmy EZO S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Energetyka
strona internetowa http://ezo-recycling.pl/

Profil

Przedmiotem działalności spółki jest realizacja inwestycji polegających na budowie lokalnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, w oparciu o technologię RECLEN. W wyniku przetwarzania odpadów na energię elektryczną i cieplną za pomocą technologii RECLEN otrzymywana jest ekologicznie czysta energia. Ponieważ wszystkie procesy recyklingu odpadów prowadzone są w hermetycznych reaktorach chemicznych, do atmosfery nie przedostają się żadne zanieczyszczenia. Emisja do atmosfery pochodzi tylko ze spalania czystego gazu węglowodorowego. Emisja CO2 jest o około 40% niższa niż w porównywalnej co do mocy elektrowni węglowej. Strategia rozwoju zakłada realizację kolejnych inwestycji związanych z wykorzystaniem tej technologii.
Show full profile info

Lista spółek zależnych

Show all

Kwota emisji w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
PLN 1 5 000 000
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
×