Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Magellan — Company card

nazwa firmy Magellan
pełna nazwa firmy Magellan S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Banki i instytucji finansowe
strona internetowa http://www.magellan.pl

Profil

Spółka Magellan S.A. to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia. Magellan prowadzi działalność również na rynkach w Europie, m.in. w Czechach i na Słowacji. Od 2007 jest Spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. W strukturze akcjonariatu znajdują się Polish Enterprise Fund, Fundusze zarządzane przez PKO TFI S.A., Klienci, których portfelem zarządza Pioneer Pekao Investment Management S.A, PZU Asset Management S.A. oraz pozostali akcjonariusze.
Show full profile info

Kwota emisji w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
PLN 7 159 600 000
minimizeexpand
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data a platform
×