Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

DM Vestor — Company card

nazwa firmy DM Vestor
pełna nazwa firmy Vestor Dom Maklerski S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Banki i instytucji finansowe
strona internetowa http://www.vestor.pl/

Profil

Vestor Dom Maklerski S.A. (wcześniej Dom Inwestycyjny Investors S.A. ) działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego – Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/89/I/76/1/MR/2007/35/08 z dnia 23 stycznia 2008 roku. Zakres zezwolenia obejmuje: przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oferowania instrumentów finansowych przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych Vestor Dom Maklerski jest członkiem Izby Domów Maklerskich, a jego działalność podlega Kodeksowi Dobrych Praktyk Domów Maklerskich. Vestor Dom Maklerski wdrożył i stosuje system zarządzania ryzykiem, czyli zbiór reguł i mechanizmów normujących procesy decyzyjne dotyczące identyfikacji, pomiaru oraz monitorowania ryzyka występującego w działalności Vestor DM S.A. Zarządzanie ryzykiem w Vestor Domu Maklerskim S.A. należy do obowiązków i uprawnień organów zarządzających oraz jednostek organizacyjnych. W procesie zarządzania ryzykiem w Vestor DM S.A. uczestniczą: Rada Nadzorcza, Zarząd, Komitet Ryzyka, Inspektor Nadzoru, Sekcja Kontrolingu i Nadzoru Ryzyka oraz kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych i pracownicy Vestor Domu Maklerskiego S.A.
Show full profile info

Kwota emisji w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
PLN 1 6 000 000

Debentures

Papier wartościowy Volume, mln Stan
DM Vestor, FRN 14mar2022, PLN (A) 6 PLN W obrocie

Participation

minimizeexpand
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data a platform
×