Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Secus Asset Management — Company card

nazwa firmy Secus Asset Management
pełna nazwa firmy Secus Asset Management S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Banki i instytucji finansowe
strona internetowa http://www.secus.pl

Profil

Secus Asset Management SA jest niezależnym domem maklerskim specjalizującym się w realizacji unikatowych projektów inwestycyjnych opartych o rynek niepubliczny. Jest pomysłodawcą i twórcą pionierskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych zaangażowanych w perspektywiczne branże i aktywa nisko skorelowane z rynkiem. Umożliwia to stabilne inwestowanie w dłuższym terminie przy zachowaniu zadawalających stóp zwrotu znacznie przewyższających korzyści z tradycyjnych form lokowania kapitału. Sukcesy w zarządzaniu polegają na starannym doborze instrumentów finansowych, odpowiedniej dywersyfikacji lokat i indywidualizowaniu strategii portfelowych. Wszystko po to, by klient otrzymujący dodatkowo fachowe doradztwo, mógł zarabiać niezależnie od sytuacji rynkowej i przy podejmowaniu jak najmniejszego ryzyka inwestycyjnego. Secus Asset Management jako Autoryzowany Doradca NewConnect określa potrzeby kapitałowe spółek, wskazuje im alternatywne sposoby finansowania oraz wprowadza je i emitowane przez nie instrumenty do obrotu na rynku alternatywnym.
Show full profile info
minimizeexpand
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data a platform
×