Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

GC Investment — Company card

nazwa firmy GC Investment
pełna nazwa firmy GC Investment S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Budownictwo i rozwój
strona internetowa http://www.gcinvest.pl/

Profil

Działalność inwestycyjna Spółki polega na nabywaniu atrakcyjnych cenowo i lokalizacyjnie nieruchomości, którym nadawany jest charakter projektu inwestycyjnego prowadzący do podniesienia wartości nieruchomości. Poszczególne etapy projekty inwestycyjnego: Badania rynku pod kątem atrakcyjności i przeznaczenia nieruchomości Planowanie (wypracowanie koncepcji oraz planu inwestycji) Przygotowanie (przygotowanie dokumentów formalnych-prawnych, przygotowanie projektu architektonicznego, budowlanego, wykonawczego) Realizacja inwestycji (prace budowlane oraz kontrola realizacji inwestycji)
Show full profile info

Lista spółek zależnych

Show all
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
×