Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

BEST II NS FIZ — Company card

nazwa firmy BEST II NS FIZ
pełna nazwa firmy BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
country of registration Polska
branża Banki i instytucji finansowe
strona internetowa http://www.tfibest.com.pl/

Company details

 • pre-LEI / LEI
  259400DMP9U8THP9ST39

Profil

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z inwestycji netto, wzrost aktywów Funduszu oraz osiąganie zysku ze zbywania inwestycji Funduszu.
Show full profile info

Debentures

Papier wartościowy Volume, mln Stan
BEST II NS FIZ, FRN 17jan2018, PLN (C) 30 PLN Wykupiona
BEST II NS FIZ, FRN 22jun2013, PLN (A) 28 PLN Wykupiona
BEST II NS FIZ, FRN 22jun2014, PLN (B) 30 PLN Wykupiona przed terminem
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
×