Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

BS PIASECZNO — Company card

nazwa firmy BS PIASECZNO
pełna nazwa firmy Bank Spółdzielczy w Piasecznie
kraj Polska
branża Banks
strona internetowa http://www.bspiaseczno.pl/

Profil

Bank Spółdzielczy w Piasecznie to: 1) bank i 2) spółdzielnia. Z punktu widzenia wykonywanych czynności bankowych polegających głównie na gromadzeniu depozytów, dokonywaniu rozliczeń pieniężnych i kredytowaniu, piaseczyński Bank Spółdzielczy jest jednym z wielu banków, zaliczanych w polskim systemie bankowym do banków komercyjnych. Z punktu widzenia formy zorganizowania, BS Piaseczno jest spółdzielnią osób prawnych i fizycznych, która wspólnie z innymi bankami spółdzielczymi i innymi bankami komercyjnymi, stanowi istotny i trwały element polskiego systemu bankowego.
Show full profile info

Kwota emisji w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
PLN 2 15 000 000

Debentures

Papier wartościowy Volume, mln Stan
BS PIASECZNO, FRN 18jul2024, PLN (BSP0724) 10 PLN W obrocie
BS PIASECZNO, FRN 25jun2020, PLN (BSP0620) 5 PLN W obrocie
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
×