Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

BondSpot: Wprowadzenie do ASO na Catalyst obligacji serii A i B spółki ATAL

15 listopad 2013 | Cbonds

Uchwała Nr 223/13
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia
do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii A i B
spółki ATAL S.A.


§ 1


Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki ATAL S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda:
1) 7.860 (siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 7.860.000 zł (siedem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
2) 17.600 (siedemnaście tysięcy sześćset) obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 17.600.000 zł (siedemnaście milionów sześćset tysięcy złotych).

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Issue: Atal, FRN 08oct2015, PLN (A)

StatusCountry of riskMaturity (option)AmountIssue ratings (M/S&P/F)
WykupionaPolska08.10.20157.860.000 PLN-/-/-

Organizacja: Atal

Pełna nazwa firmyAtal S.A.
Country of riskPolska
Country of registrationPolska
IndustryBudownictwo i rozwój

Udostępnij:

Similar news:
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×