Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Cbonds.Global

Archiwum konsensus-prognoz
 

Cbonds Consensus, Ukraine 2013 

The poll was held on 25.12.2012-29.12.2012. Number of respondents: 5. Publication date: 16.01.2013
IndicatorsŚrednia prognozaMedianaActual
  Real GDP, change in %
2.442.50
  Industrial production, change in %
2.830
  Inflacja roczna (CPI, Ukraina), %
8.57.50
  Current account balance,% of GDP
-5-60
  Balance of payments,% GDP
-1.9-1.90
  Gross external debt, $ billion
149.8149.80
  External gov. debt, $ billion
39.439.40
  Exchange reserves, $ billion
26.3280
  Foreign currency interbank O/N loan rate, % (Ukraine)
8.948.650
 
Konsensus prognoz Cbonds reprezentuje agregowane prognozy analityków dla kluczowych wskaźników globalnej gospodarki, stóp procentowych, rentowności obligacji i rynku euroobligacji. Prognozy są obliczane na podstawie zbioru informacji od wiodących banków inwestycyjnych poprzez dalsze uśrednienie tych danych. Konsensus prognoz Cbonds jest publikowany według takich wskaźników jak PKB, inflacja, ceny ropy i złota, kursy walutowe, stopy procentowe głównych banków centralnych, rentowności obligacji komunalnych i korporacyjnych oraz rządowych euroobligacji o różnych terminach zapadalności. System pozwala zobaczyć szczegółowe prognozy dla wszystkich wskaźników z każdego banku inwestycyjnego, który dostarczył danych.
Wszystkie dane konsensusu prognoz są dostępny do pobrania w formacie xls.
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×