Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Cbonds.Global

Archiwum konsensus-prognoz
 

Cbonds Consensus, Kazakhstan 2012 

The poll was held on 25.09.2012-30.09.2012. Number of respondents: 3. Publication date: 10.10.2012
IndicatorsŚrednia prognozaMedianaActual
  USD/KZT
150.07150.15150.38
  Kazakhstan’s inflation, %
5.9763.9
  Kazakhstan’s GDP, $ bln
206.5204198.91
  Kazakhstan’s external debt, $ bln
133.5132.5132.3
  Kazakhstan’s international reserves, $ bln
31.9330.529.6
  Refinancing rate of National Bank of Kazahstan,%
5.885.55.5
  KazPrime - 3M
3.253.253
  YTM Development Bank of Kazakhstan - 2020, %
5.955.65
 
Konsensus prognoz Cbonds reprezentuje agregowane prognozy analityków dla kluczowych wskaźników globalnej gospodarki, stóp procentowych, rentowności obligacji i rynku euroobligacji. Prognozy są obliczane na podstawie zbioru informacji od wiodących banków inwestycyjnych poprzez dalsze uśrednienie tych danych. Konsensus prognoz Cbonds jest publikowany według takich wskaźników jak PKB, inflacja, ceny ropy i złota, kursy walutowe, stopy procentowe głównych banków centralnych, rentowności obligacji komunalnych i korporacyjnych oraz rządowych euroobligacji o różnych terminach zapadalności. System pozwala zobaczyć szczegółowe prognozy dla wszystkich wskaźników z każdego banku inwestycyjnego, który dostarczył danych.
Wszystkie dane konsensusu prognoz są dostępny do pobrania w formacie xls.
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×