Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Defaulty

Proszę poczekać...

Region / 6
Choose allReset all
Kraj / 6
Choose allReset all
Sector / 6
Choose allReset all
Announcement date
Currency / 6
Choose allReset all
Branża / 6
Choose allReset all
Typ papieru wartościowego / 6
Choose allReset all
Typ zadłużenia / 6
Choose allReset all
Cтатус дефолта / 6
Choose allReset all
Default reasons / 6
Choose allReset all
Restrukturyzacja
Rozdział zawiera aktualne informacje na temat defaultów (w tym technicznych defaultów) i restrukturyzacji na rynkach obligacji i euroobligacji. Dostępne jest wyszukiwanie emisji według kraju i regionu emitenta, rodzaju zobowiązań i planowanego terminu ich wykonania. Wyniki wyszukiwania zawierają dane dotyczące planowanych i faktycznych terminów wykonania zobowiązań, daty wykonania w ramach " technicznego defaultu", wielkości zaległych zobowiązań. Wszystkie dane są dostępne do pobrania w formatach xls lub csv.
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×