Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Kalendarz wydarzeń

waiting-message

Request and receive data of placements, coupon payments, options and redemptions directly in Excel
More...
Region /
Choose allReset All
Kraj /
Choose allReset All
Sektor /
Choose allReset All
Typ wydarzenia /
Choose allReset All
Instrumenty /
Choose allReset All
Branże /
Choose allReset All
Data
Kalendarz wydarzeń stanowi uporządkowaną informację o archiwalnych i nadchodzących wydarzeniach dotyczących emisji obligacji i euroobligacji z bazy danych Cbonds. W rozdziale można znaleźć główne parametry emitenta: region, kraj, sektor i branżę kredytobiorców. Kalendarz wydarzeń wyświetla informacje o następujących rodzajach zdarzeń: kupon odsetkowy od obligacji i euroobligacji, umorzenie wartości nominalnej (z uwzględnieniem amortyzacji), oferta, miejsce docelowe (dodatkowe miejsce docelowe) emisji. Dla celów porównawczych podano dane dotyczące stawki i kwoty kuponu, wielkości emisji oraz szacowanej kwoty wypłat. Wszystkie dane są dostępne do pobrania w formacie xls.
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×