Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Bond Calculator

Calculate yield, duration, ACI, convexity, spreads and PVBP
directly in Excel
More...

Wyliczyć

Cena:
i
Last available Cbonds Estimation quote
% od nominalu , bez ACI
według rentowności
Rodzaj
Skasuj formularz
PDFExcel
Dokładność:

Coupons and long-term zero-coupon bonds

Coupon rate
Maturity (years)
The freq. of coupon payments (per year)
Current price
Rentowność do zapadalności (efektywna)
Rentowność do zapadalności (nominalna)
Clean

Short-term zero-coupon bonds and notes

Maturity (days)
Current price
Rentowność do zapadalności (efektywna)
Rentowność do zapadalności (nominalna)
Clean
Kalkulator obligacji służy do obliczania wskaźników analitycznych stosowanych przy wycenie obligacji i euroobligacji. Instrument pozwala obliczyć czyste i brudne ceny, naliczony dochód kuponu , różne rodzaje rentowności obligacji, durację, a także wskaźniki duracji zmodyfikowanej, wypukłość, PVBP, niektóre typy spreadów (spread G, spread T), co pozwala analizować zmienność instrumentów dłużnych rynku i ocenić zmianę ceny obligacji, gdy rentowność się zmieni. Interfejs umożliwia przeglądanie kluczowych parametrów emisji i tworzenie prostych modeli kuponów i obligacji dyskontowych oraz euroobligacji, co pozwala szybko ocenić cenę lub rentowność papieru wartościowego, w zależności od wprowadzonych parametrów.
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×